ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MADDE

 

MADDE 1 - SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

Adresi: Talatpaşa Bulvarı Alsancak İş Merkezi No:59 Kat 3 Alsancak / İZMİR

Telefon:0 232 293 47 81

Faks: 0 232 421 72 96

E-posta: halkinbakkali@grandplaza.com.tr / iletisim@halkinbakkali.com

Mersis No: 0079001174000010

MADDE 2 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşmenin tarafı olan ve kendisinden başka bir kişiye (ALICI) teslim/ifa edilmek üzere Sözleşme kapsamında mal/ürün/hizmet satın alan kişidir.

Adı/Soyadı/Unvanı: 

Adresi: 

Telefon:

E-posta/Kullanıcı Adı: 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşmenin tarafı olmamakla birlikte, SİPARİŞ VEREN tarafından kendisine (ALICI) teslim/ifa edilmek üzere Sözleşme kapsamında mal/ürün/hizmet satın alınan kişidir.

Teslim Edilecek Kişi:

Teslimat Adresi: 

Telefon: 

E-posta/Kullanıcı Adı:

MADDE 4 - FATURA BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Unvanı:

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

Fatura Adresi: 

Telefon: 

E-posta/Kullanıcı Adı: 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sonrasında E-fatura/E-arşiv Faturası olarak e-posta yolu ile teslim edilecektir.

MADDE 5 - KONU:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu(“Form”), 27/11/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. ve devamı maddeleri uyarınca, Mesafeli Satış Sözleşmesi(“Sözleşme”) kurulmadan önce tüketicinin(“SİPARİŞ VEREN/ALICI”), anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgilendirilmesi ve bu şekilde satıcı yahut aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatı amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Form, yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan satış sözleşmeleri için geçerlidir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI, işbu Formu ve siparişi onayladığı takdirde, belirtilen bedele ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI, Sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmiştir.

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 6 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI:

Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı

Miktar

Tutar (KDV dahil)

     

 

Teslimat Bedeli: … TL(SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacak)

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Anında Ödeme

Sipariş Tarihi:

Teslimat Tarihi: Sipariş verildikten sonraki 3 (üç) ila 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilir.

İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı:

Teslim Şekli: (Adrese teslim/Bakkaldan teslim)

MADDE 7 - HİZMET VE TESLİMAT BEDELİ:

SİPARİŞ VEREN/ALICI, Halkın Bakkalı siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden tüm kampanya ve indirimler düştükten sonra aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kargo ile gönderim teslimat ücretleri:

  • 0 – 5 Kg/Desi = 25,00 TL (KDV Dahil)
  • 5 ve üstü Kg/Desi = 31,00 TL(KDV Dahil)

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5/1(n) ve (o) maddeleri uyarınca yapılan alışverişlerde plastik torbaların ücretsiz temini mümkün olmayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen fiyat tarifesinin altında olmamak üzere ücret alınması gerekmektedir. Buna göre,  siparişin içeriğine göre, SATICI tarafından takdir edilerek kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarı SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan tahsil edilecektir.

SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dâhilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 8- TESLİMAT VE ÜCRETLERE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER:

8.1. Madde 6’da belirtilen ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Bilgilendirme Formunun ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu sözleşmede belirtilen teslimat tarihine/sözleşmenin ifa tarihine kadar SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.

8.3. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürün/ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişlerin SATICI tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünlerin eksik teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmamaktadır.

8.5. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu ürün veya hizmeti kargo/kurye şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

8.6. Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.

8.7. Sipariş teslimatları yalnızca SİPARİŞ VEREN’in siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün/ürünler teslimi şeklinde yapılacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, sipariş sırasında belirlenen teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aidiyeti belli olan yerler olması esastır. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

8.8. Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya telefon ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı veya hizmeti geri alma hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın veya hizmetin bedelinin ödenmemesi halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI bu malı kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere SATICI adına kargoya vermek veya SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

8.9. SİPARİŞ VEREN/ALICI, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda sipariş ettiği ürün/ürünlere alternatif ürün belirleyebilir. Alternatif ürün tercihi için “Satıcı Belirlesin” tercihini işaretlediğinde, sipariş edilen ürün tutarının makul olmayan şekilde üzerinde olmamak kaydıyla alternatif ürünlerin SATICI tarafından seçileceğini kabul ve beyan eder. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından bu konuda herhangi bir tercihi belirlenemiyorsa, SİPARİŞ VEREN/ALICI sipariş ettiği ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi halinde yerine SATICI tarafından sipariş edilen ürün tutarının makul olmayan şekilde üzerinde olmamak kaydıyla alternatif ürün belirleneceğini, bu ürünün de kabulü dâhilinde olduğunu ve bu durumda, alternatif ürün/ürünleri, mağazada o gün itibariyle satılan fiyat üzerinden teslim alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişi ile teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

8.11. SİPARİŞ VEREN/ALICI, mevcut siparişini ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, siparişinde yer alan ürünleri mağazada o gün itibariyle satılan fiyat ve stok üzerinden teslim alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12.  Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

8.13. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

8.14. Halkın Bakkalı hizmeti yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerde ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme yetkisini haizdir.

MADDE 9: SİPARİŞ VEREN’İN SORUMLULUĞU

9.1. Madde 2’de belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 3’te belirtilen ALICI ve Madde 4’de belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı birlikte sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

9.2. SİPARİŞ VEREN Madde 2’de belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 3’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve iadesi mümkün olmayan ürün/ürünlerin zayi olması dahil olmak üzere tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

9.3. SİPARİŞ VEREN, Madde 6’da belirtilen Sözleşme konusu ürün/ürünler veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo/kurye bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 10- ŞİKÂYET VE TALEPLER:

SİPARİŞ VEREN/ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Web Sitesi’nde yer alan iletisim@halkinbakkali.com e-posta adresi üzerinden ulaştırabilirler.

MADDE 11- BANKA VEYA FİNANS KURULUŞUNUN ÜRÜN BEDELİNİ ÖDEMEMESİ:

Ürün/ürünlerin tesliminden sonra SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya ait kredi kartının SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesine müteakip 3 gün içerisinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online ya da kredi kartı/banka kartı yada nakit olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 - CAYMA HAKKI:

12.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmakla birlikte SATICI tüketici memnuniyeti adına bu süreyi 15 gün olarak belirlemiştir. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün, esas alınır.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, SİPARİŞ VEREN/ALICIYA yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

12.2. Cayma hakkının kullanılması için, mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formun veya cayma kararını bildiren açık bir beyan 12.1’de bildirilen süre içerisinde SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresine taahhütlü mektupla, faks numarasına veya elektronik posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla yönlendirilmesi yeterlidir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde ürünü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

Mesafeli Satış sözleşmesinde belirtilen şartlar dairesinde, ürünün kullanılmamış, ürün ya da ambalajı zarar görmemiş, ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere internet sitesinde belirtilen kargo şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Kurye ile iade sadece kurye ile gerçekleştirilen İzmir içi teslimatlar için geçerlidir.  

Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünü SATICI’ya geri gönderirken, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya veya başka bir kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneğini, cayma bildirimini ve satış faturası aslını da ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

12.3. SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

12.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

Bunun yanında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dışında bırakılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak SİPARİŞ VEREN/ALICI, cayma hakkını kullanamaz.

12.5. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. Ayrıca cayma hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Cayma hakkının kullanılmasının, hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği durumlarda SİPARİŞ VEREN/ALICI, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 13- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Form’un uygulanmasında ve Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıklarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68inci maddesi kapsamında her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar SİPARİŞ VEREN’in ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır.